• خشم یکی از احساسات ماست ولی احساسی که که در آن خود را قربانی، مورد ناحقی، و یاتوهین دیگران دیده و میل و گرایش به انتقام را حداقل در درون خود حس میکنیم. در نتیجه خشم یک واکنش طبیعی و سالم به محرک هایی است که موجب ناراحتی و یا کلافگی ما شده اند. بسیاری از ما در هنگام خشم و در تناسب با موضوع ناراحت کننده خشم خود را با اعتراض، سکوت و یا ترک موقعیت نشان می دهیم. اما هستند افرادی که خشم آنها خیلی بیشتر از میزان و موضوعی است که باعث ناراحتی وکلافگی آنها شده است. واکنش این افراد، رفتار و برخورد های بسیار شدید و خشن در قالب داد و فریاد تا حد حمله و زدن دیگران و حتی خود می باشد. خانواده و شریک زندگی معمولا بیشترین شمار و راحت ترین قربانیان این افراد را تشکیل می دهند. متاسفانه این افراد از یک و یا ترکیبی از چند بیماری روانی رنج می برند.

  فیزیولوژی خشم:
  تعبیرو تفسیر یک محرک (موضوع) به محرکی تهدید آمیز و توهین کننده باعث ترشح یک سری هورمون ها در مغز می شود. این هورمون ها (آدرنالین، نور آدرنالین، نور اپی نفرین، و گلوکو کورتیزول) با پمپاژ خون به دستها و آمادگی آنها برای ضربه زدن همراه با افزایش شدت تنفس و ضربان قلب، فرد را برای حمله آماده می سازند. تظاهرات بیرونی این آمادگی در حیوانات و انسان معمولا صدا در آوردن، دندان نشان دادن، خیره به محرک نگاه کردن و بروز دیگر حرکاتی است که به محرک هشدار داده و آنرا از ادامه تحریک متوقف سازند. معمولا هیچ درگیری فیزیکی بدون ابراز اولیه خشم اتفاق نمی افتد. اما در بسیاری از بیماران روحی روانی خشم و درگیری فیزیکی آنی بوده و همزمان صورت میگیرند.

  علائم خشم

  • علائم تظاهری و مجازی: 
  بسیاری از جاندارن و خصوصا انسان قادر به تظاهر به خشم می باشند. در این حالت فرد یا جاندار با تظاهر به خشم سعی در کنترل محیط و پیشگیری از هر گونه احتمال تهدید علیه خود را دارد. هر چه فرد و یا جاندار از ضعف و ترس بیشتری رنج ببرد تظاهر به خشم بیشتری از خود دارد. افرادی که بی هیچ دلیل اخمو و خشن جلوه میکنند معمولا افرادی ترسو و بزدل بوده و سعی دارند با خشونت خود دیگران را ترسانده تا کسی مزاحم آنها نشود.

  • علائم باطنی: 
  ۱. سردی رفتار،
  ۲. انزوا،
  ۳. خود درماندگی و استیصال،
  ۴. وسواس،
  ۵. پنهان کاری،
  ۶. خود خوری،
  ۷. و تحریک دیگران به رفتارهای خشن و خشمگین

  • علائم بیرونی:
  ۱. زورگویی،
  ۲. تخریب،
  ۳. خود بزرگ بینی،
  ۴. حملات فیزیکی،
  ۵. رفتارهای شیدا گونه(کار شدید، تند راه رفتن و صحبت کردن، سریع رانندگی کردن)،
  ۶. خودخواهی نسبت به نیاز های دیگران،
  ۷. تهدید و ارعاب،
  ۸. سرزنش گری بیجا خصوصا برای رفتار های اشتباه خود فرد،
  ۹. رفتار های غیر قابل پیش بینی کردن (مصرف زیاد الکل و دارو، تنبیه بی دلیل دیگران، بحث های غیر منطقی، فوران عصبانیت، حمله فیزیکی و شفاهی به همه)،
  ۱۰. انتقام گیری (امتناع از بخشیدن و گذشتن، گذشته ناخوشایند را برای احساس گناه دادن و عذاب وجدان مرور کردن)

  عادت
  بروز خشم همچون بسیاری دیگر از رفتار ها میتواند تبدیل به یک عادت شود. بسیاری از بیماران شخصیتی علاوه بر داشتن روانی نا متعادل و غیر قابل پیش بینی که منجر به فوران خشم می شود، بدلیل رعایت حالی که اطرافیان برای وی معمول می داشتند عادت به خشمگین بودن و قداره بندی و زورگویی در خانه و خانواده را دارند. عادت به خشم عادتی است که از کودکی در کنار اختلالات روانی کودکی شکل گرفته و ترک آن مستلزم شعوری پرورش یافته و همت و پشتکاری اساسی و جدی است.

  بیماری هایی که موجب بیماری خشم نیز می شوند
  اختلال نافرمانی در کودکان و نوجوانان (ODD)، اختلال تخریب در کودکان و نوجوانان(CD)، بیش فعالی(ADHD)، انواع بیماری های جنونی(Psychosis)، بیماری دو قطبی(Bipolar Disorder)، بیماران پارانویید(ParanoidPersonality)، ضد اجتماعی(AntiSocial Personality)، شخصیت مرزی(Borderline Personality)، خودشیفتگی(Narcissistic Personality)، و بیماری ادواری فَوَران خشم (Intermittent explosive disorder (IED))

  کنترل و درمان خشم:
  درمان خشم مستلزم شناسایی بیماری ها و اختلالاتی است که در لایه های زیرین رفتار خشمگین پنهان شده و آنرا شدت می بخشد. اگر این بیماری ها ریشه در نامتوازن بودن هورمونهای مغزی و فوق کلیوی فرد داشته درمان دارویی (Haloperidol, Quetiapine, Lithium Carbonate) در کنار روان درمانی و مهارت سازی الزامی است. اما اگر ناتوانی فرد در ابراز خشمی “به اندازه” به کمبود مهارتهای بینشی و رفتاری وی باز می گردد، روان درمانی و پرورش شخصیت درمانی توانمند و قاطع در کنترل بیماری خشم خواهد بود. در هر دو صورت روانشناس و یا روانپزشکی حاذق و توانا و متخصص درکنترل و درمان خشم قادر خواهد بود تا بیماری را به حداقل شدت خود رسانده و آنرا ریشه کن نماید. همچنین کلاسهای کنترل خشم یکی از نیازهایی است که فرد مبتلا می باید همواره و جهت یادآوری شرکت کرده و ادامه دهد.

  تکنیک ها ی درمانی موجود
  • ) Cognitive behavioral affective therapy پرورش مهارتهای بینشی و رفتاری(
  • Heart coherence training (کنترل ضربان قلب با تکنیک های خود آگاهی و بیو فیدبک)
  • Suppression(کنترل خشم به اندازه ای که در تناسب با محرک بوده و موجب مشکلات بعدی نشود)
  • Dual thresholds model (سیستمی که در سازمان ها و ادارات برای کنترل خشم و تبعات مخرب آن استفاده می شود)

  نکاتی سودمند برای کنترل و درمان  خشم 
  ۱. ابراز خشم باعث کمتر شدن آن نمیشود بلکه میتواند تبدیل به عادتی بسیار زشت و مخرب شود و معمولا هم با ندامتی شدید بعد از فروکشیدن خشم همراه است.
  ۲. مصرف الکل، مواد مخدر و سیگار باعث حساس تر شدن و آسان تر شدن ابراز خشم می شود و به همین دلیل است که معتادین به مخدر ها و الکل خیلی سریع تر و بیشتر عصبانی می شوند.
  ۳. کوتاه نیامدن و افتخار به جوابِ همه را با قلدری و خشم دادن، نشانه قدرت و احاطه داشتن بر مسائل و دیگران نیست. بلکه نشانگر ضعف ما در داشتن ابزارهای دیگری برای موفق و دوست داشتنی بودن است.
  ۴. مخالفت با نظرات و اعتقادات به معنای به چالش کشیدن ما نیست بلکه تنوعی است در نگرش به موضوعات و مسائل زندگی. فردی که مخالفت با خود را نوعی توهین و چالش به شمار می آورد فردی است ناتوان و سطحی نگر در برخورد و حل موضوعات.
  ۵. استفاده از کلماتی مانند همیشه، هرگز و کاش نشانگر دروغین بودن ادعایی است که فرد خشمگین در توجیه خشم خود علیه دیگران استفاده میکند.
  ۶. افرادی که برای رفتار دیگران “باید” و “نباید” های زیادی دارند خودشان کمترینِ همان باید و نباید ها را رعایت میکنند و از بینشی خشک و غیر حقیقی رنج می برند.
  ۷. پیش داوری کردن، ما را از شنیدن کامل موضوع محروم کرده و باعث قضاوتی میشود که خشم ناشی از آن تنها باعث بی منطق جلوه کردن و تنفر اطرافیان از ما گردد.
  ۸. سرزنش کردن رفتاری است مخصوص آنهایی که از مسئولیت پذیری وحشت دارند. این ناتوانی در پذیرش سهم خود فرد است که باعث کلافگی و خشم وی میگردد.
  ۹. افرادی که دنبال عیب میگردند و با شمردن عیوب دیگران منتظر لحظه ای هستند که تعداد عیبها به حد تنبیه و سرزنش اطرافیان برسد، دلی بسیار کوچک و آزرده و ذهنی بسیار منفی و مریض دارند. زندگی در شمردن و پیدا کردن ایراد ها و عیب ها نیست بلکه در پیدا کردن نقاط قوت، و پرورش و افزایش آنهاست.
  ۱۰. قبل از اینکه خشم تمامی رفتار و احساس وجودی ما را اشباع کند، بهتر است به ارزش موضوعی که ما را خشمگین کرده، میزان خشم و تناسب آن با موضوع، و عواقب آنرا بخود یاد آوری کنیم (تمرینی بسیار مهم).
  ۱۱. مهارتهای ارتباط موثر و راه های کاهش استرس را در کلاس ها و با مربی پرورشی یا مشاور متخصص خود بیاموزیم تا دچار قضاوتی غلط و رفتار و واکنشی غلط تر از آن نشویم.

  نکاتی مهم برای قربانیان خشم
  اگر شریک زندگی شما و یا یکی اطرافیان دچار خشمی متوالی، شدید، و سریع است:
  ۱. مرزی از رفتار و بیان را با وی مشخص کرده و با قاطعیت و صراحت به وی بفهمانید که چه چیزی را تحمل و چه چیزی را تحمل نمی کنید.
  ۲. صبر کنید تا در زمان آرامش با وی در مورد بیماری خشم او صحبت کرده و از وی بخواهید که بدنبال کمک از متخصصین به این عارضه باشد.
  ۳. اگر فرد خشمگین قادر به کنترل خود نیست از محل خود را دور کنید تا آسیبی به شما نرسد. ماندن در محل تنها تشدید کننده و عادت دهنده است.
  ۴. اگر قادر به دفاع از حقوق و حرمت خود نیستید به متخصصین رفتار برای پرورش شخصیت و اعتماد بنفس خود مراجعه کنید.
  ۵. سلامت و امنیت شما مهمترین چیزی است که در زندگی دارید. آگر آنرا در خطر می بینید خود را از خطر و فرد خطرناک دور کنید. قانون پشتیبان شماست و با هرگونه خطری که شما را تهدید کند برخورد می کند. به قانون مراجع کنید و با مخفی کردن جرائمی همچون ضرب و شتم و تجاوز خودتان شریک جرم و قانون شکن نشوید.

  کلاس های کنترل و درمان خشم

  منبع: کلینیک طب روان


  votre commentaire
 • Are you looking for best Telegram group links to join a new group? Then I must say that you are in right place as we have added 1000+ Telegram groups list for our users. Well, it will be too biased to speak about “the best groups”, yet here you are – one can say the list of the most popular Telegram groups link.

  Before directly going towards the best groups on Telegram, I want to share with you some basic stuff which I think many of you may be accustomed to but there are many who are new to it also, so please skip it if you already know about it or if interested please go through it, who know you can gain something from it also.

  There was a time when SMS ruled our messaging service. The users need to recharge their phones with a Message Pack. Now the entire scene has changed and the Messaging or Chats has been replaced by Instant Messaging Service like Whatsapp and Telegram. Because of their advantages, they have dominated the Messaging Service. While in the traditional messaging one can only send messages to a limited receiver now the limited thing has risen too much more. The Group feature in Telegram has made it more popular among its competitors.

  After all, the app’s increasing popularity is also due to its unique features like Telegram Groups and Telegram Super Groups. But here also there is an issue related to choosing the right Telegram Group Links or Telegram Group List. As the number of Telegram Group Links is increasing day by day, and choosing the right group for yourself is really a difficult task. So here our website comes into the picture. As we are associated with it since its inception, so we are connected with such amazing Telegram Groups and channels. So based on our research and self-use we have created the list of best Telegram group links based on their individual categories.

  These Categories will make it easier for the users to choose the right Group links for themselves based on the category they choose. Here they don’t have to spend their precious time searching the internet for the best groups.

  Also, I must tell you that you may find many websites and blogs who have listed the names of some Telegram groups and channels without their relevance as it is mainly done due to their promotion. But it really creates a bad experience for the users as they feel cheated from such Telegram Group chats. Also, they have to lose their precious time in such unwanted groups who provide no value at all.

  Why Choose us before them?

  Telegram Guide has been associated with Telegram messenger since its beginning. This is the end of your Telegram groups search. We the team members of TelegramGuide are actually Telegram Geeks. We know the in and out of all its features, its history, its best groups and channels and many more. Among the Telegram Community, our website is known as the Quora of Telegram.

  We are very much proud to be represented by such a title. I think there are many reasons behind it is our dedication to providing the best, providing value through our contents, giving importance to users or visitors before anybody or anything, Quality over Quantity, always willing to improve.

  If you happened to be reading this then I must say that you will never be disappointed by visiting the website or spending your time here. Lastly, I must say that Welcome to the Quora of Telegram (Telegram Guide).

  You must have come across these Telegram group invite link shared with you by your friends or relatives. Seeing the content in the groups now you must be thinking to join some of the best Telegram Groups. In order to help you in this regard, we have made the list of best Telegram Channels. Based on your choice of interest feel free to join them and enjoy the groups. There and many happening and interesting Telegram links waiting for you to be joined. Just go down and have good look.

  What is the Telegram?

  It’s for those who do not know what is Telegram? I must tell you that Telegram is a could-based instant messaging service. Here You can chat online with family & friends just like Whatsapp. One can say that it is the great alternative of Whatsapp. It is available for Android, IOS, and Telegram for PC as well. Telegram is more easy to use, reliable and is safe and secure than its competitors.

  The Telegram has an amazing feature called Telegram Group. It Has many features which make communicating in classes easy no matter their size or purpose. So let’s know more about these Telegram Groups, types of groups, features of these groups, how to join these groups, create invites in these Telegram groups link, advantages of these groups etc.

  What are the Telegram Groups?

  Like any other Groups, Telegram groups are an amazing tool for building communities. Where the members of the group can communicate with each other. Like, Family groups can share photos, videos, Gifs, documents and communicate with each other. The Companies official groups can discuss their plans, business and other necessary things with their team members and boards to coordinate their work. The best thing you can build any amount of groups which support up to 100,000 members.

  Nowadays the Telegram Channels and groups are the best places to get information and knowledge on particular topics than the Facebook pages, Instagram pages or even the Internet. Because here we get the researched information in an abridged form. So you don’t have to spend your time researching them.

  Types of Groups in Telegram

   

  ·         movie telegram group link 

  ·         Telegram Groups Link crypto 

  ·         cryptocurrency trading telegram group 

  ·         ico telegram groups 

  ·         videos telegram group link 

   


  votre commentaire
 • Hamid Talebzadeh – Vay Be Haalam
  دانلود آهنگ جدید حمید طالب زاده به نام وای به حالم

  دانلود آهنگ جدید حمید طالب زاده به نام وای به حالم


  متن آهنگ حمید طالب زاده  وای به حالم


  ای داد ای داد از آن چشم خراباتی و مستت

  از دست تو نالم

  در خلوت در هر شب غمت افتاده به جانم
  ای وای به حالم

  ای وای به حالم

  غافل نشوم لحظه ای از فکرو خیالت

  من تاب ندارم من خواب ندارم

  بنشین ببرم شب همه شب آفت جانم

  ای وای به حالم، صیاد نگاه منی و در پی جانم

  از تیر نگاه تو به عرش رفته فغانم

  ای وای به حالم افتاده ام از پا و دگر نیست توانم

  ای آفت جانم من خواب ندارم


   دانلود ترانه جدید حمید طالب زاده به نام وای به حالم 


  خواب از سر یک شهر گرفتی به نگاهی

  من ماندم و یک کوچه بن بست و سیاهی

  جانم بستان و شبی از پرده برون آی

  دست منه مسکین شده کوتاه ز هر جای

  ای وای به حالم، صیاد نگاه منی و در پی جانم

  از تیر نگاه تو به عرش رفته فغانم

  ای وای به حالم افتاده ام از پا و دگر نیست توانم

   

  ای آفت جانم من خواب ندارم


  votre commentaire
 • چاپ کاتالوگ یکی از مهمترین بخش های تهیه یک کاتالوگ استاندارد و خاص است. تمام هزینه و زمانی که صرف تهیه و طراحی محتوای کاتالوگ شما شده است، در این مرحله خود نمایی می کند. البته با رعایت چند نکته، بدون نیاز به دانش چاپ می توانید کاتالوگ خود را به بهترین شکل چاپ کنید. قبل از چاپ کاتالوگ خود حتما به نکاتی که در مقاله صفر تا صد یک کاتالوگ استاندارد ذکر شده است، توجه نمایید و مطمئن شوید که آنها را رعایت کرده اید. پس از اطمینان از نکات ذکر شده حال نوبت به بررسی مولفه های تاثیر گذار در چاپ کاتالوگ و تاثیر آنها می رسد. برای مشاوره چاپ کاتالوگ می توانید با کارشناسان فروش استودیو آرت سنتر تماس بگیرید.


  1- انواع کاغذ و قطع کاتالوگ

  نوع معمول کاغذ مورد استفاده در کاتالوگ، گلاسه است که خود انواع مختلفی دارد. بسته به سلیقه خود و نوع طراحی می توانید از گلاسه براق یا مات استفاده نمایید. گرماژ کاغذ کاملا بستگی به تعداد صفحه کاتالوگ شما دارد. به صورت پیش فرض می توانید در چاپ کاتالوگ خود از گرماژ ذیل استفاده کنید :

  • چاپ کاتالوگ ( تا 30 صفحه ) : جلد 250 گرم   |  صفحات داخلی : 150 گرم

  • چاپ کاتالوگ ( 30 تا 100 صفحه ) : جلد : 300 گرم | صفحات داخلی : 135 گرم

  قطع کاتالوگ شما نیز کاملا بسته به نوع کاربری کاتالوگ شما دارد. پیشنهاد می کنیم از قطع های معمول مثل A4 و یا قطع های مربعی (خشتی) . چرا که این ابعاد به صورت تجربی مورد استفاده قرار گرفته اند و حمل و نقل آنهاو از آن مهمتر نحوه جا گرفتن آنها در کتابخانه مشخص و راحت است. سایز های غیر استاندارد باعث می شوند تا کاتالوگ شما زود تر فرسوده شود و دیگران نتوانند آن را با خود حمل کنند.

  چاپ کاتالوگ

  2- انواع صحافی

  صحافی کاتالوگ به دو صورت ذیل صورت می گیرد :

  • چسب گرم
  • منگنه ( تخت یا لوپ Loop )

  صحافی چسب گرم : مناسب برای کاتالوگ های ضخیم می باشد. در این حالت کاتالوگ شما درست مثل یک کتاب صحافی می شود و در صورتی که ضخامت کاغذ ها و تعداد صفحات شما بالا باشد می توانید از دوخت نیز استفاده نمایید. در صورتی که از صحافی چسب گرم استفاده می کنید حتما دقت داشته باشید تا گرماژ صفحات داخلی شما بیش از حد زیاد نباشد. چراکه پس از چند بار استفاده، کاتالوگ شما اصطلاحا ورق ورق می شود و چسب توان تحمل فشار آمده را نخواهد داشت.

  صحافی منگنه تخت : این دست از منگنه ها درست شبیه منگنه های عادی است که همه آن را می شناسند. منگنه تخت مناسب چاپ کاتالوگ در تعداد صفحات کم (حدود 15) صفحه است. برای محکم شدن منگنه ها و درگیری بیشتر آنها با صفحات،حتما از انواع سلفون ها (در ادامه معرفی می شود) استفاده نمایید.

  منگنه لوپ

  صحافی منگنه لوپ Loop : این نوع از منگنه ها با توجه به اختلاف قیمت کم آنها با نمونه تخت، برای چاپ کاتالوگ پیشنهاد می شوند. دلیل اول این است که این منگنه ها به دلیل ساختار خود به نوعی در عطف (محل خط تا ) می پیچند و شبیه یک گیره صفحات را درگیر می کنند. دلیل دوم این است که به دلیل دایره ای بودن آنها در نمایشگاه ها می توان به راحتی از استند ها آویزان کرد. اما نقطه ضعف این نوع از صحافی زمانی نمایان می شود که شما می خواهید کاتالوگ خود را داخل پاکت هم سایز کاتالوگ خود قرار دهید. زائده دایره ای شکل به درب پاکت فشار می آورد و ممکن است آن را پاره کند. اما به هر حال استفاده از این نوع منگنه ها در چاپ کاتالوگ بسیار متداول می باشد.

  انواع دیگری از صحافی ها هستند مثل سیمی و … که برای چاپ کاتالوگ معمولا استفاده نمی شوند. در مواردی هم از ترکیب این دو منگنه برای اطمینان از استحکام کاتالوگ استفاده می شود.

  3- انواع روکش (سلفون)

  امروزه کمتر کاتالوگی بدون داشتن روکش یا همان سلفون می بینیم. پیشنهاد می کنیم شما هم حتما در چاپ کاتالوگ خود از سلفون برای جلد استفاده نمایید. این روکش ها کاملا ضد آب هستند و باعث می شوند تا جلد کاتالوگ شما (که در دسترس ترین صفحه است) دیرتر فرسوده شود. استفاده از سلفون باعث می شود تا جلد کاتالوگ به راحتی پاره نشود و در صورتی که روی جلد آب بریزد و یا کثیف شود به راحتی بتوان آن را تمیز کرد. از همه مهمتر پس از مدتی ممکن است مرک و یا کاغذ استفاده شده در کاتالوگ شما به دلیل نا مرغوب بودن و یا در معرض عناصر شیمیایی موجود در هوا رنگ پریده شوند یا تغییر رنگ بدهد. سلفون باعث می شود تا این اتفاق دیرتر برای کاتالوگ شما رخ دهد و به نحوی محافظ همه فن حریف کاتالوگ شما است ! انتخاب نوع آن هم کاملا بستگی به سلیقه و نوع طراحی کاتالوگ شما دارد.

  انواع سلفون :

  • سلفون مات
  • سلفون براق
  • سلفون های تزئینی ( مخملی و … )

  قبل  از استفاده از سلفون ها حتما نمونه های آن را از نزدیک ببینید و با هم مقایسه کنید. اگر به طور مثال جلد شما تیره است، حتما نمونه سلفون های مات و براق را روی نمونه مشابه آن ببینید چراکه سلفون ها ممکن است رنگ شما را به طور یک دست 10 تا 15 درصد تیره یا روشن کند. این به دلیل حرارت دستگاه سلفون و پرس کاغذ است. اگر روی رنگ ها حساس هستید حتما نمونه های مشابه را به دقت بررسی کنید.

  4- روکش های برجسته

  روکش های برجسته یا همان  UV ها در واقع جنبه تزیینی دارند. در استفاده از این نوع از خدمات چاپ، زیاده روی نکنید. معمولا سطح کمی از کاتالوگ را که از اهمیت بیشتری برخوردار است (مثل لوگو) برجسته می کنند. در این فرایند ضخامت این بخش حدود 2 تا 5 میلی متر افزایش پیدا می کند که می تواند باعث جذابیت بیشتر کاتالوگ شود.


  استودیو آرت سنتر


  votre commentaire
 • آماده سازی رنگ برای نقاشی ساختمان 

  اگر تصمیم دارید که رنگ روغنی را پیاده سازی نمایید، بایستی حتما از باز بودن کامل پنجره ها مطمئن گردید. چراکه تینر افزوده شده به رنگ، دارای بویی ماندگار و در عین حال بسیار نامطبوع است. بسیاری توصیه می کنند که دیوارها را ترجیحا با رنگ پلاستیک رنگ آمیزی نماییم. با این حال اگر کودک خردسالی در منزل دارید که ممکن است بر روی دیوارها نقاشی بکشد، احتمالا رنگ روغن گزینه ی مناسب تری خواهد بود.

   در ادامه پس از این که نوع، جنس و رنگ دلخواه خود را انتخاب نمودید، بایستی اقدام به آماده سازی رنگ نمایید. برای این منظور شما می بایست رنگ را در ظرفی جداگانه ریخته و بنا به دستورالعمل آن، آن را روان نمایید. این نکته را نیز از یاد نبرید که رنگ به خوبی و به صورت یکنواخت مخلوط گردیده باشد. هم چنین بایستی غلظت آن به اندازه کافی بوده و پس از هر مرتبه رنگ آمیزی، جهت حرکت قلم مو یا غلتک به یک شکل باشد. متاسفانه برخی به این نکته توجه نداشته و یک بار قلم مو را از بالا به پایین و بار دیگر نیز از چپ به راست حرکت می دهند. به منظور پوشش بهتر، توصیه می گردد که یک دست رنگ به صورت کامل از یک جهت اجرا گشته و دست دوم نیز به صورت کامل به جهت عمودی روی آن اجرا گردد.

  نقاشی ساختمان را از کجا شروع کنیم؟ 

  شاید یکی از متداول ترین سوالات برای بسیاری از عزیزان علاقه مند به نقاشی ساختمان در تهران ، بخش شروع و استارت آن است. لازم به ذکر است که در این مورد، بسیاری از نقاشان به صورت سلیقه ای عمل می کنند. با این حال در اینجا می خواهیم انجام این کار را به صورت اصولی برای شما عزیزان یادآور شویم.

  گام اول: رنگ آمیزی و نقاشی سقف (نقاشی ساختمان با غلطک) 

  اگر قصد دارید که کار نقاشی ساختمان در غرب تهران را برای ساختمان خود انجام دهید، بهترین کار این است که از رنگ آمیزی و نقاشی سقف ساختمان شروع کنید. شما می توانید برای رنگ آمیزی سقف از غلتک رنگ با دسته قابل تنظیم استفاده نمایید که در حال حاضر در تمام فروشگاه های رنگ و ابزارآلات موجود می باشد شایان ذکر است برای لیست قیمت نقاشی ساختمان به سایت یاور مراجعه کنید.

  لوله بازکنی
  این روزها استفاده از خدمات لوله بازکنی جهت رفع گرفتگی آشپزخانه، ظرفشویی، سرویس‌ بهداشتی از جمله گرفتاری‌های روزمره بحساب می آید. که اگر برای دریافت خدمات لوله بازکنی، با یکی از برچسب‌های تبلیغاتی تماس گرفته باشید بدونه تردید با تجربه بدی از هزینه‌های نا متعارف و خدمات ناقص مواجه خواهید بود.

  مسددود شدن جزئی لوله ها ممکن است با مسائل جزئی از قبیل تخلیه کند آب سینک آشپزخانه یا سرویس یهداشتی آغاز گردد. اما می توانند به سرعت به مشکلات بزرگ تبدیل شوند؛ اهمیت دادن به این موضوع و رفع علت مسدود شدن جزئی لوله می تواند از تعمیرات پرهزینه لوله بازکنی جلوگیری کند.

  جالب است بدانید در آپارتمان ها به علت اشتراک لوله های فاظلاب و ... در بسیاری موارد علت گرفتگی لوله ها ما نیستیم و مثلا بی مبلاتی یکی از همسایه‌ها یا حتی  مثلا  اتداختن نوار بهداشتی در چاه توسط مهمان به علت خجالت باعث اختلال و گرفتگی لوله ها شده است در این مقاله سعی بر این است لوله بازکنی فوری  راهکار های به شما آموزش دهیم که ابتدا خودتان اقدام به باز کردن لوله ها گرفته شده کنید و در صورتی که موفق به این عمل نشدید به شما میگیویم با چه معیاری و با چه هزینه ای جهت لوله بازکنی از شرکت های فعال در این حوزه کمک بگیرید؛ که از شما هزینه دو چندان دریافت نگردد. با توجه به کلاهبرداری های زیاد در حوزه لوله بازکنی ارزان که حتی بازتاب رسمی در رسانه های ملی داشته است؛ پیشنهاد میگردد مطالب زیر را دقت دنبال کنید.

   

  نصب کاشی 

  کاشی کار‌ حرفه‌ای برای نصب کاشی و سرامیک در فضاهایی مثل بین کابینت، سرویس‌ بهداشتی همچنین فضاهای بیرونی مثل پارکینگ و حیاط و تراس فعالیت خود را در ساختمان شما اغاز میکند.

  گاهی نصاب کاشی با نصب کاشی با نصب سرامیک به کار خود پایان میدهد یا کاشی کار بعد از نصب روشویی جدید و به منظور پوشاندن ظاهر نامناسب بوجود آمده پس از بنایی یا لوله‌کشی عملیات خود را پایان میدهد. در برخی موارد بعد از اتمام فعالیت نصاب کاشی صاحب خانه دست به عملیات بازسازی دیگری هم میزند که در این موارد نکات زیر ضروری است رعایت گردد همچنین همکاران مجموعه یاور میتواند مشاور شما و در صورت نیاز با نظر شما بازسازی را اجرا کنند 

   پیشنهاد میگردد قبل از خرید کاشی یا سرامیک با کاشی کار ساختمان خود هماهنگی لازم راانجام دهید ممکن است نکته ای از جمله ابعاد کاشی و نوع کاشی کف و غیره که از دید شما پنهان مانده باشد و تاثیر بسزایی در اجرای کار شما داشته باشد.

  در مقاله زیر سعی داریم شما را به عنوان صاحبخانه و تحویل گیرنده کار با فرایند غیره تخصصی کاشی و کاشی کاری بر اساس سرفصل زیر اشنا کنیم 

  ·         آنچه باید قبل از کاشی کاری به عنوان مالک ساختمان بدانید 

  ·         مقدار کاشی مورد نیاز 

  ·         آنچه باید در حین کاشی کاری به عنوان مالک ساختمان بدانید 

  ·         آنچه هنگام تحویل کار از کاشی کار باید بدانید 

   


  votre commentaire